ปรับปรุงโปรแกรมทดลองคำนวณเงินค่าผ่อนรถใหม่

ปรับปรุงโปรแกรมทดลองคำนวณเงินค่าผ่อนรถใหม่ โดยการเพิ่มราคารุ่นทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ไว้ด้านล่างด้วย เบื้องต้นให้ค้นหาโดย กด Ctrl + F เพื่อค้นหาุราคารุ่นที่ต้องการครับ….

ทดลองใช้งานได้ที่ http://rods.krubpom.com/rods/loan.php

Leave a Reply

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-ต้องป้อนผลบวกก่อนที่จะสามารถ Comment ได้

What is 4 + 15 ?
Please leave these two fields as-is: